Wie betaalt de rekening?

De afgelopen periode zijn de zaken financieel flink uit de hand gelopen bij de gemeente Dongen. De coalitiepartijen Volkspartij Dongen, VVD en PvdA, die inmiddels voor een tweede periode de dienst uitmaken, hebben steeds beweerd dat zij er niets aan konden doen. Het kwam volgens hen door de stijgende kosten van de jeugdzorg en de WMO.

Dat mag dan zo zijn, maar de belangrijkste oorzaak van de financiële ellende zijn de drie coalitiepartijen zelf. Al jaren lang hebben zij nagelaten om in te grijpen in de gemeentelijke financiële huishouding. De waarschuwingen van de andere fracties werden structureel genegeerd.

En inderdaad de jeugdzorg kampt met grote tekorten, die al in 2016 voorzien waren bij de gezamenlijke aanpak in de regio Hart van Brabant, waarbij de cijfers er niet om logen. Ook toen al namen de coalitiepartijen geen enkele actie. De totale WMO gaat steeds meer geld kosten, er moet € 900.000 bezuinigd worden. Waar wordt de rekening neergelegd?

Het prijskaartje van de nieuwe Cammeleur is ruim € 400.000 hoger uitgevallen. Volgens de wethouder is deze flinke overschrijding op het budget van 9 miljoen euro, dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld, wel acceptabel. Maar wie gaan dat betalen? Natuurlijk de inwoners!

Ook het TUF Recycling verhaal is nog niet afgelopen, ondanks de voortvarende aanpak zijn er donkere wolken te zien bij het opruimen van de resten. Wat gaat dat ons kosten? Wat gaat u dat kosten?

Zoals het er nu naar uitziet zal ook het draaiende houden van de Cammeleur duurder uit gaan pakken. Het ondernemingsplan van dit paradepaardje biedt onvoldoende financiële zekerheid voor de toekomst. Wie moeten er dus voor opdraaien?

Dan lopen er nog verschillende juridische geschillen die ook nog het nodige zullen gaan kosten. Hoeveel precies is nog niet duidelijk, maar het is zeker dat de gemeente hiermee een financieel risico loopt. Dus loopt het uit de hand, de rekening wordt verhaald op….?

Het is absoluut niet fijn om een rekening gepresenteerd te krijgen voor zaken waar u niet om gevraagd hebt, of waarvan het niet duidelijk is waarom de kosten zo gestegen zijn. Voor uitgaven die gedaan zijn onder het mom, dit is het beste voor de gemeente en de inwoners. Bent u eigenlijk wel betrokken geweest bij het keuzeproces? Is aan u gevraagd waaraan de gemeente haar geld zou moeten besteden? Dat zou zeker gemoeten hebben, want het is uw dorp en ook uw geld waarmee wordt omgegaan.

De bittere pil die u nu wordt voorgehouden betekent een forse stijging van de onroerend zaakbelasting (OZB), belasting die u betaalt over uw woning, bedrijfspand of grond. Het nieuwe percentage voor woningen is meer dan 10% en voor bedrijven bijna 50%. Ook de afvalstoffenheffing stijgt fors met 11,5%. Met de extra OZB-inkomsten, voor 2020 geschat op € 950.000, wil de gemeente het grote tekort van 4,1 miljoen verminderen.

Conclusie, de rekening voor deze financieel beroerde situatie komt bij ons allen als inwoner te liggen, zonder dat wij hebben mogen meedenken over de oplossingen voor de ontstane situatie.

Het besef dat een gemeente bestaat bij gratie van haar inwoners, die zelf kunnen nadenken, die een eigen mening kunnen vormen en die je in goede en slechte tijden moet betrekken bij zaken die hen aangaan, ontbreekt duidelijk in het politieke en bestuurlijke centrum van Dongen.

Een gezonde Dongense samenleving voert een gezonde dialoog!