Sportvisie

In 2018 wil het college een begin maken voor de nog op te stellen sportvisie. Een startnotitie. In die startnotitie komen zowel sporttechnische en ruimtelijke zaken aan de orde, als ook financiële aspecten, waaronder haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Hiervoor gaat natuurlijk  gepraat worden met alle betrokkenen.

Participatie

In het Bestuursakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat de sportvisie op een interactieve manier wordt opgesteld. ‘Participatie’ is weer het toverwoord.  Sport voor iedereen, van jong tot oud, valide en minder valide.

Ruimtelijke scan

Om het proces te begeleiden wordt € 8.500,- uitgetrokken. Verder komt er een ‘ruimtelijke scan’ om de sportzones in beeld te brengen (bijvoorbeeld voor herlocatie van sportpark de Biezen). Die scan gaat nog eens minimaal € 30.000,- kosten.

€ 38.500,- 

Aha, die route. De gemeenteraad mag straks à raison van minimaal € 38.500,- excl. BTW (kosten ten laste van het resultaat en de Dongense gemeenschap) gaan instemmen met de Sportvisie, waarin opgenomen de ‘ruimtelijke scan sportvoorzieningen’

De uitkomst?

De uitkomst van die ‘ruimtelijke scan’ is al zo goed als bekend. Dongen is te klein voor drie voetbalverenigingen en de Beljaartlaan is de meest geschikte locatie voor de nieuwe fusie-club. De boodschap komt dan niet van het college en dat alleen al is wel € 38.500,- excl. BTW waard.