Slopen aan Dongen

Het Democratisch Podium begrijpt heel goed waarom de motie: ‘Financiën van de Gemeente Dongen’  van de oppositiepartijen (CDA, D66 en Ouderenpartij) het in de raadsvergadering van donderdag 7 februari  j.l. niet haalde. De coalitiepartijen (Volkspartij Dongen, PvdA en de Dongense VVD) stemden deze weg omdat ze er absoluut geen behoefte aan hebben in gesprek te gaan met de oppositiepartijen die betrokken wilden worden bij het oplossen van de financiële problemen. Deze drie stemden al eerder tegen de begroting omdat ze net zoals het Democratisch Podium, zelfs zonder glazen bol, aan zagen komen dat het volledig mis zou gaan met de Dongense financiën. En dat ging het ook, en hoe!

€ 3.500.000,- Drie en een half miljoen euro gemeenschapsgeld!

Samen met het huidige en het vorige college heeft deze coalitie er voor gezorgd dat binnen één jaar tijd de financieel solide basis, zoals ze dat zelf voor de verkiezingen noemden, is veranderd in een schrikbarend tekort van € 3.500.000, – drie en een half miljoen! Om dit tekort op te lossen moeten er maatregelen genomen worden en natuurlijk willen ze dat zelf doen. Want uiteindelijk zijn ze er ook zelf helemaal verantwoordelijk voor.

Handreiking

Wij begrijpen ook de handreiking die de oppositie met de ingediende motie voor ogen had. In plaats van kritiek te leveren was de oppositie bereid om te helpen.  Bij deze ernstig verslechterde financiële situatie was hun gedachte ongetwijfeld:  hier is direct hulp nodig!  In het bestuursakkoord schreven de coalitiepartijen eerder “Wij nodigen de overige partijen uit de gemeenteraad uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit bestuursakkoord. De Volkspartij Dongen, de PvdA en Dongense VVD zien goede mogelijkheden om met elkaar te Bouwen aan Dongen”. Gezien het behaalde resultaat met dit bestuursakkoord is met elkaar in gesprek gaan geen overbodige luxe. Maar nee, de coalitie wilde hier niets van weten.

Alle vertrouwen

In opperste schijnheiligheid spraken Volkspartij Dongen, PvdA en de Dongense VVD alle drie tijdens de raadsvergadering hun vertrouwen uit in het college dat, naar hun zeggen, nu aan zet is om met een plan van aanpak naar de raad te komen. Hiermee verzaken zij hun wettelijke vastgelegde controlerende taak als volksvertegenwoordiger van de Dongense samenleving, om samen met de overige partijen uit de gemeenteraad, het college als veroorzaker van dit debacle bij de hand te nemen en de weg te wijzen.

Hoe gaat het nu verder?

Het Democratisch Podium kan u dat beslist duidelijk uitleggen. Het college komt straks met voorstellen die, stuk voor stuk, samen met de drie coalitiefracties in spreekwoordelijke achterkamertjes zijn voorgekookt. Die fracties gaan dan als het college met die voorstellen ‘naar de raad komt’ voor die voorstellen stemmen. De uitslag staat dus al bij voorbaat vast; Volkspartij Dongen, PvdA en Dongense VVD stemmen VOOR. CDA, D66 en Ouderenpartij stemmen TEGEN. Als er geen raadsleden ziek of afwezig zijn is de uitslag dus: 13 VOOR 8 TEGEN.

En wat is er dan gebeurd?

Om nóg maar eens beslist duidelijk te zijn. Het college dat samen met de drie partijen die de boel in de soep hebben laten lopen en die niet aan zagen komen wat hun pad zou kruisen en die blijkbaar ook geen weet hadden van welke financiële problemen er sinds 2015 in de regio speelden. Gaan nu, halsoverkop plannen maken om het tij alsnog te keren hoewel dat al veel te laat is. Zij gaan dit doen zonder de partijen erbij te betrekken die wel wisten wat er speelde, die daar, net als wij, ook met regelmaat voor waarschuwden en zelfs een handreiking boden om mee te helpen. In plaats van een  constructief opbouwend democratisch samenspel is dit Slopen aan Dongen!