Risicoanalyse

Prestigeproject

Bij Raadsvoorstel 15-30;” Voorstel tot het voteren van een krediet van € 9 miljoen voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA)”, was een risicoanalyse bijgesloten. We hebben het dan over 18 juni 2015, de dag dat in een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering het prestigeproject -de MFA- (de nieuwe Cammeleur) door de raad gedrukt moest worden. 

Haast

Waarom die haast? Blijkbaar was het de bedoeling dat het gebouw gerealiseerd moest worden in de bestuursperiode 2014-2018, zodat het tegen de verkiezingen van 2018 klaar zou zijn om er dan mooie sier mee te kunnen maken. Een passende en blijvende herinnering bij het afscheid van de twee verantwoordelijke wethouders. 

Marktkansen en risico’s niet onderzocht

Alles moest in een hoog tempo, zeker om die planning te halen. Ook konden we destijds in het ondernemingsplan lezen dat de marktkansen en de risico’s met betrekking tot de concurrentie nog even niet onderzocht waren. Om die reden werd er toen geen financiële taakstelling opgenomen voor Stichting Donckhuys.

Aannames

Naar verwachting zouden de financiële voordelen van de samenwerking niet direct in het eerste jaar gehaald worden. Citaat: “Op verschillende gebieden gaat het om een investering die in de jaren erna moet worden terugverdiend”. Er werd duidelijk gewerkt met aannames die gebaseerd waren op de ervaring van Stichting Donckhuys ! 

Opschorten besluitvorming

Het Democratisch Podium heeft de raad toen voorgesteld om de besluitvorming op te schorten en het college te verzoeken met een uitgebreidere financiële onderbouwing te komen en de financiën in een breder perspectief te bekijken. De coalitie van toen; Volkspartij, VVD en PvdA had hier geen oren naar en had duidelijk haast dus stemde voor. 

Oplossing

Diezelfde coalitie mag zich nu, een jaar na de opening, gaan buigen over een oplossing om de problemen betreffende de exploitatie van de Cammeleur op te lossen. Het werken met aannames en verwachtingen om dit prestigeproject er door te krijgen wreekt zich nu. Stichting Donckhuys staat het water aan de lippen!

Structurele tekorten

Al in de tijd dat de huidige wethouder van financiën voorzitter was van Stichting Donckhuys waren er al structurele tekorten. Vreemd dat dan voor een exploitatiebegroting wordt afgegaan op de aannames en ervaring van juist die stichting.

Hoofd op het hakblok

Met de huidige onverwachte taakstellende bezuiniging, van € 100.000 tot € 150.000 legt de wethouder financiën en voormalig voorzitter van Stichting Donckhuys de stichting nu met het hoofd op het hakblok! Bewust? 

Tegenvallend exploitatieresultaat?

Om die vraag te beantwoorden gaan we even terug naar het begin van dit artikel, naar de daar genoemde risicoanalyse. Hierin stond te lezen: “Als een van de partners in ontwerpfase, de bouwfase of de exploitatiefase zou afhaken als gevolg van tegenvallend exploitatieresultaat de impact groot zou zijn”. Opportunistisch werd de kans daarop toen klein geacht. Er waren met de partners immers meerjarige afspraken opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Maar als het toch zou gebeuren, zo stond in de risicoanalyse, dan zou een nieuwe partner gezocht moeten worden! 

Nieuwe partner

Het Democratisch Podium vraagt zich nu af: Is wethouder Jansen al op zoek naar een nieuwe partner? Wordt er al nagedacht over een overeenkomst tussen de gemeente en een nieuwe partner? Is er misschien zelfs al een kandidaat partner die ervaring heeft met zaalverhuur, horeca en de gemeente Dongen? Wij zijn benieuwd?