Democratisch Podium Dongen

Dongen artikel 12 status

Gefeliciteerd, geweldig wat een prachtig resultaat. De programmabegroting 2019-2022 is met een meerderheid van stemmen vastgesteld. Van harte gefeliciteerd allemaal.…

Democratisch Podium Dongen

Hoge Ham 101 – 103

De eigenaren van de panden Hoge Ham 101 en103 hebben bedacht dat het wel eens een goed plan zou kunnen…

Democratisch Podium Dongen

Interpellatiedebat

Het door D66 en het CDA aangevraagde interpellatiedebat mocht rekenen op grote belangstelling vanuit de Dongense inwoners. Jammer genoeg hadden…

Democratisch Podium

Besloten raadsvergadering

In de raadsvergadering van 13 september (hier onder agendapunt 13 te horen)  heeft de voltallige Dongense gemeenteraad bij het college…

Democratisch Podium Dongen

Nog één keer de N629

Bij het uit- en inrijden van zowat elk dorp en elke stad in Nederland tijdens de spits is er het…

Democratisch Podium Dongen

Sportvisie

In 2018 wil het college een begin maken voor de nog op te stellen sportvisie. Een startnotitie. In die startnotitie…

Democratisch Podium Dongen

Bouw stilgelegd

Op 13 augustus j.l. zijn, na een wel heel erg late controle, door de gemeente de bouwwerkzaamheden van het IKC…

Democratisch Podium Dongen

Zomerreces gehaald

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart werd de raadszaal van onze gemeente gevuld met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw…