Interpellatiedebat

Het door D66 en het CDA aangevraagde interpellatiedebat mocht rekenen op grote belangstelling vanuit de Dongense inwoners. Jammer genoeg hadden deze twee partijen wel erg veel vragen om de portefeuillehouder, in dit geval de burgemeester, ter verantwoording te roepen.

Te veel vragen

Te veel vragen hadden niet direct te maken met het onderwerp en gaven de burgemeester de gelegenheid haar punt te maken. De vragen over het actief verstrekken van milieu informatie en de vragen over welke bedrijven in Dongen nog geen vergunning hebben leidden te veel af van het wat men werkelijk boven tafel wilde krijgen. Namelijk de vergunningverlening en handhaving bij TUF Recycling BV.

Hieronder leest u hoe wij daar over denken.

Verwerking van kunstgras al jaren een probleem

Dat het verwerken van kunstgras een probleem is dat de laatste drie maanden voor Dongen manifest is geworden is beslist duidelijk. Toch had het college anders kunnen handelen en dit is geen conclusie achteraf. Al veel eerder had het college kunnen weten dat het verwerken van de honderden versleten kunstgrasvelden per jaar in Nederland een groot probleem is. Al jaren geleden kwamen daar vanuit de branche de eerste geluiden over naar buiten. Dit samen met de waarschuwing van de branchevereniging in 2015 en het feit dat Attero in 2016 stopte met het verwerken van kunstgras had alle alarmbellen af moeten laten gaan. Twee telefoongesprekken, één met de gemeente Barneveld en één met de Provincie Gelderland waren voldoende geweest om volledig op de hoogte te zijn.

Toezicht heeft gefaald

In januari 2015 is TUF Recycling BV begonnen met het innen van tussen de € 10.000,-  en    € 20.000, – voor elk kunstgrasveld dat ze zonder vergunning aan de Vierbundersweg opstapelden. Toen zeven maanden later de kunstgrasbergen toch wel in het oog begonnen te springen was het te laat. Het toezicht had gefaald!  Toezicht en vergunningverlening maken onderdeel uit van de portefeuille van wethouder Van Beers die juist in die periode met zwangerschapsverlof ging. De komst van de zeer ervaren mevrouw A.M. Wijnands (PvdA) als plaatsvervangend wethouder kon het tij niet meer keren.

Moest TUF Recycling BV hoe dan ook een vergunning krijgen?

Moest er hoe dan ook een vergunning komen? Daar lijkt het wel op. De oplossing werd gevonden in een heel complex vergunningstraject met vanaf het begin alle bereidwillige tegenwerking van TUF, maar men moest verder. Moest TUF Recycling BV hoe dan ook een vergunning krijgen om het falende toezicht te verbergen?  Afgaande op alles wat er bijgesleept werd, het belang van de verhurende partij, de wettelijk en juridische kaders en de bestuurlijke afwegingsruimte kan het haast niet anders of TUF moest inderdaad die vergunning krijgen, de bergen kunstgras lagen er immers al.

Vergunning- en handhavingspraktijk

Op het toezicht en de vergunning- en handhavingsplicht is in Dongen nog wel het een en ander aan te merken. Het speelde ook een belangrijke rol bij het IKC Dongen Vaart. Ook daar heeft het toezicht gefaald en is men pas gaan controleren toen de stalen constructie er al stond. Om achteraf de bouw, die maar liefst ruim vijf meter te ver naar achteren staat, te vergunnen. Aan de toezegging van de burgemeester, om waar mogelijk verbeterpunten te vertalen naar de vergunning- en handhavingspraktijk, mag wat het Democratisch Podium betreft ook het toezicht worden toegevoegd.