Hoge Ham 101 – 103

De eigenaren van de panden Hoge Ham 101 en103 hebben bedacht dat het wel eens een goed plan zou kunnen zijn om op die locatie een twaalftal appartementen te bouwen. Op zich is dat een heel logische gedachte. Dat zij, dus niet de gemeente, daarmee winkelruimte – die al twintig jaar leeg staat- onttrekken aan het centrumgebied is beslist duidelijk.

Karakteristieke panden

Het verdwijnen van de ‘karakteristieke panden’ zal voor Dongen niet onoverkomelijk zijn. Karakteristiek staat voor: opvallend door bepaalde kenmerken. Door de media-aandacht van nu hebben de panden ineens bepaalde kenmerken die ons  tientallen jaren niet opgevallen zijn.

Leegstand slechte zaak  

Wij begrijpen de keuze van de eigenaren. De vraag naar woningen in het centrumgebied blijft onverminderd groot terwijl er nog steeds winkelpanden leegstaan. Gelukkig hebben we in Dongen niet meer de situatie dat 16% van het totale winkelvloeroppervlak leegstaat. Leegstand in het centrumgebied is een slechte zaak en funest voor de aantrekkelijkheid van het centrum. Niet voor niets hebben de ondernemers uit Dongen daar destijds nadrukkelijk aandacht voor gevraagd bij het gemeentebestuur.

Democratisch Podium Dongen

Vitaal en leefbaar centrum 

Na 2014 is wat betreft de leegstand een dalende lijn ingezet die langzaam begint te stabiliseren en nu rond de 5% schommelt. Nog steeds te veel. Maar met het toestaan van woningbouw op de plaats waar nu de winkelpanden staan komen we weer een stapje dichter bij een vitaal en leefbaar centrum, zal de gedachte van de wethouder zijn geweest.

Geen ‘toplocaties’ 

Het feit dat de panden al decennia lang overwegend leeg staan bewijst dat het hier niet over ‘toplocaties’ in het kerngebied gaat. De verontwaardiging bij een aantal ondernemers is daarom bijzonder te noemen. Dit deel van de Hoge Ham kan gezien worden als aanloopstraat naar het centrum. Met de voorgenomen bouw van de appartementen verdwijnen de schreeuwende reclame-uitingen en de ‘leegstand camouflage’.

Entree wordt aantrekkelijker

De entree van het centrum kan  daarmee veel aantrekkelijker worden. Het is daarbij  wel van belang dat het appartementencomplex straks in het straatbeeld past en de juiste sfeer uitstraalt. Een goed voorbeeld van wat we daar precies mee bedoelen zien we aan de overkant. Het prachtig pand past perfect in het straatbeeld en de specifieke kenmerken, van wat ooit was Reisbureau Beex, zijn nog zeer herkenbaar.

Democratisch podium Dongen    Democratisch Podium Dongen