Goede voornemens

Voordat we onze goede voornemens met u gaan delen wensen wij u eerst een positief, gezond en gelukkig 2019. Het Democratisch Podium is niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad maar wij blijven voor u de Dongense politiek op de voet volgen. Met onze ervaring als coalitie- en oppositiepartij hebben we beide kanten van de politiek leren kennen, wat ons de mogelijkheid geeft alle twee de kanten van de medaille te belichten. Op verzoek van onze achterban moet dat dit jaar wel wat positiever. Ons goede voornemen is daar gehoor aan te geven. 

Geen eenvoudige opgave

Het zal echter geen eenvoudige opgave worden. Het is daarbij zeker niet zo dat wij dat niet willen, maar de politici in Dongen doen hun uiterste best om daar vooral geen aanleiding toe te geven.

Gezonde en stabiele financiële basis

Een voorbeeld. Weet u bijvoorbeeld nog wat de PvdA, Volkspartij en VVD u pal voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 lieten weten? Ze hadden er met zijn drieën voor gezorgd dat de nieuwe coalitie met een gezonde en stabiele financiële basis aan de slag kon. Veel inwoners van Dongen hebben deze boodschap voor waar aangenomen en daarom hebben we nu weer dezelfde coalitie als in de vorige periode. En dat was precies de bedoeling. Maar…..van de beloofde gezonde en stabiele financiële basis is nu ineens geen sprake meer.

Nieuwe werkelijkheid

Die leugen van voor de verkiezingen heet nu de ‘nieuwe werkelijkheid’. Die nieuwe werkelijkheid is de sterk verslechterde financiële positie van de gemeente Dongen. En omdat het niet mogelijk is de schuld van deze sterk verslechterde financiële positie aan de vorige coalitie toe te schrijven, want dat waren ze zelf, probeer men nu uit alle macht die slechte financiële positie toe te schrijven aan de kosten voor Jeugdhulp en vooral niet aan het gevoerde beleid.

Niet alleen kosten Jeugdhulp

Toegegeven, de kosten voor Jeugdhulp rijzen de pan uit, maar dat is niet iets nieuws.  Al onze buurgemeenten hebben dat al vanaf 2016 laten weten. Maar er is meer aan de hand in Dongen. Het zijn niet alleen de kosten voor Jeugdhulp die de sterk verslechterde financiële positie veroorzaken al wil men u dat het liefst laten geloven. Er komt er nog veel meer! 

Grote kosten

Het is natuurlijk niet zo dat men dat in de Hoge Ham niet weet, maar zolang de precieze cijfers niet bekend zijn wordt er domweg niets gedaan. Vreemd eigenlijk: ieder weldenkend mens zal, indien er grote kosten zitten aan te komen, maatregelen nemen. Direct zal er actie worden genomen om die kosten het hoofd te bieden. De hand op de knip en de uitgaven zoveel mogelijk beperken!

Begroting gewoon goedgekeurd

Maar PvdA, Volkspartij en VVD, die nog snel enkele verkiezingsbeloften wilden binnenhalen, dachten er anders over. Begin november werd daarom, alsof er niets aan de hand was, de begroting gewoon goedgekeurd. Het college, de burgemeester voorop, was apetrots dat er ondanks donkere wolken en waarschuwingen van de oppositie een -op papier- sluitende begroting lag. 

Toekomstbestendig

Dat deze begroting niet toekomstbestendig zou zijn werd al heel snel duidelijk. In een paar maanden tijd is de coalitie door de mand gevallen. De gezonde en stabiele basis die u werd voorgehouden vóór de gemeenteraadsverkiezing is nu compleet verdwenen. 

Positief

Om positief af te sluiten en daarmee blijk te geven van onze goede voornemens: het kwartje is uiteindelijk dan toch gevallen. Het college met in haar kielzog de PvdA, Volkspartij en VVD hebben nu ook ingezien dat het zo echt niet langer kan. 31 januari is een raadsinformatieavond gepland. ‘Het college wil de raad graag op korte termijn inlichten over het proces met betrekking tot de korte en lange termijn toekomstbestendige financiële situatie van de gemeente’. Nou, dat is beslist duidelijk toch?