Dongen “droomland”.

“De meeste dromen zijn bedrog” een tekstregel uit een bekende song van Marco Borsato. In deze regel zit heel realistisch gezien een diepere waarheid. Zeker toen er rondom een omstreden plan van de N629 die met de bundeling Noord het natuurgebied het Blik zal gaan doorsnijden in juni 2017 een zogenaamd Dromenlab werd georganiseerd om de mogelijk ontstane pijn te verzachten.

Je kunt natuurlijk wel allerlei ideeën, visies, gedachten en waarschijnlijk nachtmerries gaan ophalen in een Dromenlab als hulpmiddel om de bewoners het gevoel te geven dat je hen serieus neemt. Maar dat je hen vanuit een opportunistische houding mee wil laten “dromen” over een omstreden gebied komt manipulatief over. Terwijl je hiermee het eigenlijke probleem toch niet oplost, namelijk een weg die mensonvriendelijk is geprojecteerd in een kwetsbare omgeving. De belangen van de inwoners en de leefbaarheid bleken ondergeschikt te zijn aan de argumenten financiën en natuurbehoud. Triest om te moeten vaststellen dat leefbaarheid blijkbaar geen geld mag kosten! Maar je mag er wel over dromen.

Democratisch podium dongen

En we blijven dromen in Dongen, ook nu in 2019!

Dromenlab 2 staat in de steigers en wordt nu georganiseerd voor het gehele gebied tussen Dongen en Oosterhout. Het is de bedoeling om samen met bewoners, ondernemers en instanties het gebied de gewenste inrichting en inhoud te geven. Voor de uitvoering van deze plannen hebben de gemeente Dongen, Oosterhout en de Provincie ieder € 300.000 ter beschikking gesteld.

Er wordt vanuit gegaan dat er meer wordt gerealiseerd dan dat er met 9 ton mogelijk is. Men speculeert hierbij op de medewerking van de betrokken particuliere grondeigenaren, zij zullen moeten bijdragen ook al hebben zij in plaats van dromen nachtmerries over de toekomstige invulling van het gebied.

Deze eigentijdse aanpak wordt wel co-creatie genoemd, ofwel samen iets tot stand brengen. Dit vereist wel dat er voor het gekozen tracé van de N629 draagvlak moet bestaan bij de bewoners. Dit laatste durven wij vooral te betwijfelen wat betreft de betrokken Dongenaren. De variant bundeling Zuid, waarmee het Blik gespaard zou blijven, die de voorkeur had van de toenmalige gemeenteraad is door een vreemde manoeuvre van de wethouder aan de onderhandelingstafel veranderd in bundeling Noord.

De toenmalige coalitiepartijen dekten hun wethouder en bevestigden door meerderheid van stemmen dit “democratische” besluit. Dus hoezo draagvlak?

Natuurlijk moet er een betere verbinding komen tussen Dongen en Oosterhout, maar dan wel een robuuste! Een verbinding die het vrachtverkeer vanuit Tilburg dat via de Steenstraat in Dongen komt goed kan verwerken, nu en in de toekomst. Bundeling Zuid was echt het beste alternatief! Met als volgende project de verbreding van de Steenstraat de “finishing touch”!

Jammer dat het Dromenlab niet door onze eigen gemeentelijke organisatie wordt verzorgd maar door een externe partij. Durven onze ambtenaren en bestuurders de confrontatie met de bewoners niet aan? Vrezen zij opgezadeld te worden met dromen die zij niet waar kunnen maken?