Dongen artikel 12 status

Gefeliciteerd, geweldig wat een prachtig resultaat. De programmabegroting 2019-2022 is met een meerderheid van stemmen vastgesteld. Van harte gefeliciteerd allemaal. De burgemeester, de wethouders en alle raadsleden van de Volkspartij Dongen, de VVD en de PvdA. Het zal vast geen eenvoudige opgave zijn geweest om iedereen van de problemen weg te laten kijken en in te laten stemmen met de voorliggende programmabegroting. Hulde, toch gelukt. Met deze programmabegroting en het voornemen om er in 2019 nog niet direct iets mee te doen, komt de artikel 12 status weer een stapje dichterbij.

Artikel 12 status

Een gemeente met een artikel 12-status is een gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Voor de gemeente Dongen een heel realistisch scenario. Dat er grote financiële problemen gaan komen is al bekend maar omdat de omvang nog niet bekend is gaan we voorlopig gewoon door met ons: Vizier op de toekomst (VPD), Toekomstgericht beleid (PvdA) en Verantwoord ondernemen (VVD). Gesloten vizier, toekomstgericht wanbeleid en Onverantwoord ondernemen, zijn frases die hier misschien beter van toepassing waren geweest.

Zorgelijke financiële situatie

Dat de voorgenoemde coalitiepartijen wel op de hoogte zijn van de zorgelijke financiële situatie van Dongen blijkt wel uit hun reacties in Informatiekrant nr. 20. Zonder te ogen te sluiten voor de financiële risico’s (VPD) en de nog onzekere factoren voor de toekomst (PvdA) zullen we moeten werken aan het verbeteren van de schuldenpositie en waar nodig worden ambities bijgesteld. (VVD).

Belangrijke partijwensenlijstjes.

Het is dus ook voor de hele coalitie al beslist duidelijk dat er iets moet gebeuren. Maar gaat dat ook gebeuren? Nou nee, aan de hand van de uitkomsten van de financiële stresstest gaat niet de hand op de knip maar wordt het komende half jaar gebruikt om eens te kijken of er tot een oplossing te komen is. Een oplossing om toch minstens een deel van de zo belangrijke partijwensenlijstjes in vervulling te laten gaan. Op die lijstjes staan ‘zwaarwegende’ niet doorberekenende onderwerpen. Het subsidiëren van topsport talent, schoolzwemmen en een zoen en zoefstrook op alle scholen, het verbeteren van de Geubel, vervoersdienst AutoMaatje, goede speelvoorzieningen in de wijken, het openstellen van het Broederpark, een waterstofstation en het versoepelen van vergunningsprocedures.

Grote financiële bedreigingen

Een positieve meerjarenbegroting is een voorwaarde om een financieel zelfstandige gemeente te blijven. Met alleen zorg uitspreken voor de werkelijke grote financiële bedreigingen: het oplopen van de kosten van het sociale domein, het risico TUF Recycling en de afwaardering van de gronden aan de  Noorderlaan komt de artikel 12 status met rasse schreden naderbij.