Dongen aan de rand van de afgrond?

Wij begrijpen dat u zich bij het lezen van deze kop afvraagt of het nog wel goed gaat met het Democratisch Podium. Misschien denkt u dat de hittegolf ons tijdens het afgelopen reces naar het hoofd is gestegen. We kunnen daar beslist duidelijk over zijn, dat is niet het geval. Het gaat prima met het Democratisch Podium maar minder goed met de gemeente Dongen dat inderdaad aan de rand van de afgrond staat.

Financieel

Financieel staan we nog net niet aan de rand van de afgrond. De kou is even uit de lucht, althans zo doet men het voorkomen. Komt dit omdat de waarde van de bouwgrond aan de Noorderlaan van de provincie in de boeken mag blijven en niet hoeft te worden afgewaardeerd? Zijn we er dan? Nee, nog lang niet, maar het financiële plaatje is daarmee wel een beetje opgeleukt. Om het structurele tekort van 3,5 miljoen euro te lijf te gaan wordt de OZB op woningen verhoogd ook al heeft de VVD u nog zo beloofd dat dit niet zou gebeuren. Het argument dat daar voor gebruikt wordt is erg gezocht, namelijk de OZB wordt verhoogd omdat Dongen de laatste jaren procentueel maar weinig is gestegen! Dat is juist, Dongen staat wat de OZB betreft al jaren bij de zeven duurste gemeenten van Brabant! Een hoge procentuele stijging lag dus al die tijd niet voor de hand. Maar knap gevonden toch?

Een halve waarheid

Om het eigen bestuurlijk falen van deze, maar zeker ook van de vorige periode, te verbloemen wordt maar al te graag verwezen naar de gestegen kosten in de zorg. Waarbij vooral de Jeugdzorg en het feit dat veel gemeenten daar ook mee worstelen als oorzaak genoemd worden. Dit is op zijn best maar een halve waarheid. Al sinds 2016 stijgen de kosten en werden de coalitiepartijen van toen -dezelfde als die van nu- reeds hiervoor gewaarschuwd door wethouder Panis.

Creatief boekhouden

Voor dit jaar is al € 900.000, – van de 3,5 miljoen euro‘gevonden’. In het sociaal domein, waarin het gaat om de zorg en ondersteuning van de inwoners, denkt men 4 ton te kunnen besparen met nieuwe beheersmaatregelen. Er wordt ook nog eens 5 ton aan geplande investeringen doorschoven naar volgende jaren. Met financiële risico’s als bijvoorbeeld de Cammeleur, TUF Recycling en misschien ook nog wel de Salamander is absoluut geen rekening gehouden. Het college zegt hierover: ‘Omdat de exacte bedragen nog niet bekend zijn kunnen die risico’s nog niet worden opgenomen’. Met andere woorden, men weet er wel van maar doet er verder niets mee. Het Democratisch Podium vindt dit nog steeds creatief boekhouden. Maar men is er nog niet! Er moet er voor dit jaar nog even ruim twee miljoen euro gevonden worden!

Politiek

Met de politiek zelf, het college en de gemeenteraad is het nog veel erger gesteld. Waar het college ongetwijfeld haar rol zal kennen handelt het gesteund door de gemeenteraad, waarvan de meerderheid zijn rol zeker niet kent, daar niet naar.

Beschamend

Veel inwoners die gestemd hebben gaven hun stem en daarmee het vertrouwen aan de huidige coalitiepartijen die ook de vorige coalitie vormden. Het is beschamend om te moeten vaststellen dat met dat vertrouwen niets wordt gedaan! In plaats hun taak op te pakken, kaders te stellen, het college te controleren en namens de inwoners hun stem te laten horen, wachten de raadsleden van de Volkspartij, PvdA en VVD op wat komen gaat. De standpunten van het college zijn reeds van tevoren besproken met de fracties en tijdens de raadsvergadering wordt er strakke fractiediscipline opgelegd. Alle coalitie fracties stemmen dan vervolgens voor of tegen een voorstel al naar gelang ze door hun wethouder zijn ingefluisterd.

Kritische vragen

Om de schijn van ’raadslid dat van wanten weet’ op te houden worden zo nu en dan ‘kritische vragen’ aan het college gesteld. Vragen die vooraf zijn doorgesproken met de eigen wethouder. Vragen waarop de betreffende wethouder dan ook altijd een pasklaar antwoord heeft. Maar op kritische vragen van de oppositie partijen moeten de wethouders het antwoord dikwijls schuldig blijven! Hieruit blijkt enerzijds de incompetentie van het college en anderzijds hoe ongelofelijk doorzichtig te werk wordt gegaan. Veel coalitie raadsleden die in de eerste termijn het woord mogen voeren bij een agendapunt hebben een voorgekauwd stukje tekst dat zij op mogen of moeten lezen. Zij zijn echter niet capabel om in de tweede termijn adequaat te antwoorden als er doorgevraagd wordt. Simpel, want het antwoord staat niet op het briefje!

De complimentenman – vrouw

Ook erg doorzichtig zijn de raadsleden van de coalitie die zich opstellen als: ‘complimenten man of -vrouw’. Zij delen tijdens raadsvergaderingen met grote regelmaat voor elk wissewasje complimenten uit. Aan de burgemeester, aan de wethouders en niet te vergeten aan de ambtenaren voor hun inzet en goede werk. Dit terwijl in dezelfde raadszaal steeds meer te horen is: dat is nog niet gedaan, die cijfers komen nog, daar is geen ambtelijke capaciteit voor. Opvallend hierbij is dat de financiële verantwoordingsrapporten, niet of veel te laat opgeleverd worden. Hoe is dat mogelijk, zeker nu Dongen zich in zo’n financieel penibele situatie bevindt!

Wet dualisering gemeentebestuur

Om politiek voor inwoners beter begrijpbaar, opener en aantrekkelijker te maken is deze wet op 7 maart 2002 ingevoerd. Het college van B&W en de coalitiepartijen in Dongen hebben hier blijkbaar geen boodschap aan en blijven zich, om de eigen incompetentie te verbergen, terugtrekken in de achterkamertjes, in dit geval de eigen fractiekamers. Hierdoor wordt het openbare debat in de gemeenteraad de nek omgedraaid.

Dongen aan de rand van de afgrond

Wij zijn er van overtuigd dat men het allemaal goed bedoelt daar willen we beslist duidelijk over zijn. Het zijn veelal goedwillende mensen die zich inzetten voor Dongen maar in meerderheid niet voldoende bagage hebben om een gemeente te besturen. Het is niet meer van deze tijd om te denken dat het met ’in cement gegoten coalitieafspraken’, achterkamertjes overleg, povere financiële kennis en leunen op afspraken in de regio wel goed komt. Hoe lang zal het nog duren voordat de provincie ingrijpt en Dongen samenvoegt met een andere gemeente?