Democratisch Podium Dongen

Dongen artikel 12 status

Gefeliciteerd, geweldig wat een prachtig resultaat. De programmabegroting 2019-2022 is met een meerderheid van stemmen vastgesteld. Van harte gefeliciteerd allemaal. … More

Democratisch Podium Dongen

Hoge Ham 101 – 103

De eigenaren van de panden Hoge Ham 101 en103 hebben bedacht dat het wel eens een goed plan zou kunnen … More

Democratisch Podium Dongen

Interpellatiedebat

Het door D66 en het CDA aangevraagde interpellatiedebat mocht rekenen op grote belangstelling vanuit de Dongense inwoners. Jammer genoeg hadden … More

Democratisch Podium

Besloten raadsvergadering

In de raadsvergadering van 13 september (hier onder agendapunt 13 te horen)  heeft de voltallige Dongense gemeenteraad bij het college … More

Democratisch Podium Dongen

Sportvisie

In 2018 wil het college een begin maken voor de nog op te stellen sportvisie. Een startnotitie. In die startnotitie … More

Democratisch Podium Dongen

Bouw stilgelegd

Op 13 augustus j.l. zijn, na een wel heel erg late controle, door de gemeente de bouwwerkzaamheden van het IKC … More

Democratisch Podium Dongen

Zomerreces gehaald

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart werd de raadszaal van onze gemeente gevuld met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw … More