Bouw stilgelegd

Op 13 augustus j.l. zijn, na een wel heel erg late controle, door de gemeente de bouwwerkzaamheden van het IKC Dongen-Vaart per direct stilgelegd. Het gebouw blijkt maar liefst ruim 5 meter te ver naar achteren te staan.

Schoolbestuur schuldig?

Wethouder van Beers, verantwoordelijk voor Onderwijs en Bouwen, inclusief vergunningen en toezicht, liet er geen gras over groeien en wees direct een schuldige aan, het schoolbestuur van Initia.

Onterecht

Volstrekt onterecht natuurlijk. Het is beslist duidelijk dat het schoolbestuur als bouwheer verantwoordelijk is voor het realiseren van het project binnen de kaders en uitgangspunten zoals overeengekomen met de gemeente. Maar de gemeente Dongen is als financier van het project verantwoordelijk en dient, zeker als het over dit soort grote projecten gaat, tijdig toezicht te houden op de uitvoering.

Wethouder van Beers verantwoordelijk

Wethouder van Beers, die zowel het onderwijs als het bouwen en het toezicht daarop in haar portefeuille heeft, is dus de eerst verantwoordelijke.

Nieuwe vergunning

Het ligt voor de hand dat als het schoolbestuur ‘de schuld op zich wil nemen’ wethouder van Beers na een verzoek daartoe uiteindelijk wel genegen zal zijn een nieuw vergunning traject te starten en in te stemmen met de situatie zoals die nu is. Veel vertraging, weinig gezichtsverlies.