Besloten raadsvergadering

In de raadsvergadering van 13 september (hier onder agendapunt 13 te horen)  heeft de voltallige Dongense gemeenteraad bij het college een extra vergadering afgedwongen. Het college heeft héél transparant beslist dat het een besloten raadsvergadering gaat worden. Op vrijdag 5 oktober om 17.00 uur zal het dossier TUF Recycling BV dus achter gesloten deuren behandeld worden.

Aantasting democratisch grondrecht

Veel meer dan de mededeling van het college dat er toch ingegrepen gaat worden kan daar niet uitkomen. Het wordt dus een besloten informatieve bijeenkomst zodat de vuile was binnen blijft. Voor ‘lastige vragen’ van de oppositie zal zeker geen ruimte zijn.  Een aantasting van het democratisch grondrecht en vooral niet transparant.

Dwangsommen

Omdat TUF Recycling BV stelselmatig en al jaren in strijd met de vergunning handelt is voor € 100.000,- aan dwangsommen opgelegd, waarvan tot nu toe slechts €2.000,- is betaald. Toch wil het college niet overgaan tot handhaven door middel van stilleggen of sluiten. Ondertussen groeit de berg vervuild rubbergranulaat en stapelen de kunstgrasmatten en de donkere wolken zich op.

Ingrijpen

De burgemeester zegt dat ingrijpen bij TUF de gemeente met een probleem opzadelt en het bedrijf dat de grond verhuurt aan TUF Recycling failliet kan gaan. Dit is absoluut flauwekul. Bovendien stelt B&W het belang van een bedrijf boven de gezondheid van inwoners en het beschermen van het milieu. In plaats van de omgeving te beschermen kiest het college er nu voor om het bedrijfsrisico van de verhurende partij af te dekken.

Zembla

Op 12 september 2018 konden we in het programma Zembla, het onderzoeksprogramma van NPO 2, zien en horen hoe ernstig de situatie inmiddels is geworden.

@Frits Klijs

Goed gedaan Frits, je steun -mede namens de VPD- uitspreken richting de voorzitter en de betrokken ambtenaren voor dit ingewikkelde proces. Zeer gewaardeerd ook nog.  Maar vooral hard nodig nadat ze het zelf zo ingewikkeld gemaakt hebben, want:

  • Het is al sinds 15 oktober 2015 bij het college bekend dat  TUF Recycling illegaal en onrechtmatig handelt.
  • Het recyclen van kunstgras is in Nederland al sinds 2012 een probleem.
  • Een advies tot handhaving van de ONWB is genegeerd.
  • Het afdekken van bedrijfsrisico is geen taak van het college.
  • De verhurende partij is niet verantwoordelijk voor het naleven van de vergunning.
  • De gemeente, in casu het college, is dat wel!
  •  De burgemeester als portefeuillehouder is dus verantwoordelijk voor, wat zou kunnen worden, een miljoenen strop!